A Romániai Magán Lipicai Lótenyésztők Egyesülete, Gyergyószentmiklós, Hargita megye

A Romániai Magán Lipicai Lótenyésztők Egyesülete (RLMLE) az állam által akkreditált és a LIFT (Lipizzan International Federation) szervezetnek is tagja, 2003 óta országos szinten felügyeli a lipicai lovak tenyésztését és törzskönyvezését.

Romfeld János, az egyesület ügyvezetője szerint Romániában 1989 előtt nem beszélhetünk magán tenyésztők tulajdonában lévő fajtiszta lipicai lovakról, hiszen a kommunizmus idejében minden az állam kezében összpontosult. A rendszerváltás után lehetett először állami ménesből fajtiszta lipicai lovakat vásárolni. Az állam tulajdonát képező lipicai lóállományból a ‘90-es évek elején nagyon sok ló került magánkézbe, de a magán lótenyésztők hamarosan azzal a problémával szembesültek, hogy nem volt egy hivatalos szevezet, aki a magán tulajdonban lévő lipicai lovak utódait tözskönyvezte volna. Az első sütések a Fogarasi Állami Ménes felügyeletével zajlottak, emlékszik vissza Romfeld János a kezdetekre. Azonban ezek a csikók nem viselhették már az állami ménes bélyegzőjét, hiszen nem képezték annak tulajdonát. Akkor vetődött fel egy olyan magán egyesület létrehozása, amely a lipicai lóállomány magán kézben történő nyilvántartását felügyelné. Külföldi szakmai utazások sorozata következett, amelyek végül 2003-ban a Romániai Magán Lipicai Lótenyésztők Egyesületének létrehozását eredményezték Dr. Hermenean Tiberiu, Bartha Róbert, Pál Vilmos, Ivácson Pál és Romfeld János alapító tagokkal.

Az egyesület működésének elmúlt tizenegy évében összesen 420 lipicai kancát jegyeztek be, míg a mének közül csak azokat jegyzik, amelyekkel az egyesület kancáit fedeztetik. Minden magán lipicai lótenyésztő tagja kell legyen az egyesületnek. Az egyesület nyilvántartásba veszi a tenyésztők kancáit, amelyek nagyrésze Magyarországról, hazai állami ménesekből vagy az egyesületnél nyilvántartott csikóktól származnak. A nyilvántartott kancát legalább öt generációra visszamenőleg jegyzik, de vannak esetek, ahol egészen az 1700-as évekig is visszavezethető egy-egy vérvonal. Itt minden esetben zárt törzskönyvekről beszélünk, meséli az egyesület ügyvezető elnöke, a lipicai kanca csak lipicai ménnel fedeztethető. A fedeztetést jegyzőkönybe rögzítik a kancatulajdonos és a fedeztető mén tulajdonosa jelenlétében. A fedeztetési szezon végén a fedeztetésről készült jegyzőkönyvet a kanca törzskönyvében jegyzik be. A csikó születésekor a tenyésztő elkészíti a születési jegyzőkönyvet, amely a kanca és a fedeztető mén törzskönyvébe, valamint az évjárati csikólajstromba egyaránt bekerül. Ekkor adnak nevet a csikónak a tenyésszabályzatnak megfelelően. Minden csikó az apja nevét kapja és az ezt követő szám jelzi, hogy az apa hányadik csikójáról beszélünk. A csikó bal oldalára sütik az apja nevét és az anyja vérvonalát, míg jobb oldalára a sorszám és az nyilvántartó egyesület bélyegzője kerül. A csikó besütésekor még egyeztetik a paramétereket, a csikó kötelező módon az anyja mellett kell tartózkodjon.

Az LMLE az ország bármely pontjára kiszáll az új csikók jegyzőkönybe vételéért és besütéséért. A lipicai lótenyésztők zöme erdélyi származású, amely részben a fogarasi ménes közelségének tudható be, és annak, hogy a lipicai lovakkal történő fogathajtó versenyeknek is csak itt van hagyománya.

A besütött lovak származási igazolással rendelkeznek, amely alapján a lótulajdonos kérvényezheti a ló útlevelét. Az útlevél tartalmazza a ló fajtáját és származását igazoló törzskönyvet, amellyel szállítható az EU tagországain belül.

Az RLMLE az egyetlen olyan akkreditált egyesület Romániában, amely a lipicai lófajtát képviseli hazai és nemzetközi szinten. Romfeld János nagy hiányosságnak tartja, hogy más hagyományos lófajták esetében még nem születtek egységes országos szintű egyesületi képviseletek. Jelen pillanatban egyedül a lipicai lótenyésztők részesülnek az EU és más állami támogatásokban, amelyek az autentikus állatfajták megőrzését támogatják.

A nyugdíjas Romfeld János egyesületi munkája hobbi és szakma egyaránt. A hosszú évek kitartó munkájának célja a romániai lipicai ló értékének, hagyományos felépítési és genetikai tulajdonságának megőrzése, nemesítése, különös tekintettel a fogatható versenyekre és a díjlovaglásra. A lipicai lófajta népszerűsítése érdekében szakirányú képzéseket, találkozókat, konferenciákat, bemutatásokat, lószemléket is szerveznek. Az egyesület szakirányú tanácsadással látja el a magán lótenyésztőket a tenyésztés, takarmányozás, sport és értékesítés terén.

Kapcsolat
Romániai Lipicai Magán Lótenyésztők Egyesülete
Gábor Áron utca, 1/A, Gyergyószentmiklós, Hargita megye
Romfeld János
Telefon:
0744612301
E-mail:
romfeldjanos@yahoo.com
Web: http://www.callipitan.ro/

Képek forrása: http://www.callipitan.ro/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *