Termeni si conditii

Termeni si conditii

Site-ul equitana.ro, denumit in continuare “equitana.ro”, este detinut si administrat de societatea Equitana Horse Shop S.R.L., o societate constituita si functionand in baza legilor romane, avand sediul în sat Iacobeni, comuna Plăieșii de Jos, nr. 79, judeţul Harghita, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J19/172/2011, cod de identificare fiscală RO 28291775.

Navigarea pe site-ul equitana.ro urmata de Comanda echivaleaza cu citirea, intelegerea si acceptarea termenilor de mai jos de catre orice Client.

equitana.ro isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul acestui site, precum si Termenii si conditiile de folosire, fara nici un fel de notificare prealabila.

In caz de divergenta sau neintelegeri intre equitana.ro si Client, se vor aplica Termenii si conditiile valabile la momentul Comenzii.

 1. Definitii

Utilizator  – orice persoana care viziteaza site-ul equitana.ro.

Client - persoana fizica / persoana juridica ce efectueaza o Comanda.

Produse si Servicii - orice produs sau serviciu mentionat in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Clientului.

Comanda - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Client prin care Clientul isi exprima intentia de a achizitiona anumite Produse si Servicii si sa faca plata acestora.

Vanzator – societatea Equitana Horse Shop S.R.L., avand urmatoarele date de identificare: sediul în în sat Iacobeni, comuna Plăieșii de Jos, nr. 79, judeţul Harghita, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J19/172/2011, cod de identificare fiscală RO 28291775

Contract - o Comanda confirmata de catre Vanzator, prin care Vanzatorul este de acord sa vanda si sa livreze Produsele si Serviciile iar Clientul este de acord sa achizitioneze, sa primeasca si sa faca plata acestor Produse si Servicii, reprezintand contractul la distanta incheiat intre Vanzator si Cumparator, fara prezenta fizica simultana a Vanzatorului si a Cumparatorului.

Curier – orice persoana de drept public sau privat care presteaza servicii de curierat rapid.

 1. Drepturile de proprietate Intelectuala 

Continutul site-ului equitana.ro: imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate, este integral proprietatea Equitana Horse Shop S.R.L si a furnizorilor sai si este aparat de Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala.

 1. Exonerarea de raspundere

Equitana Horse Shop S.R.L. nu garanteaza ca site-ul, serverele pe care este gazduit, sau e-mailurile trimise de la equitana.ro sunt fara virusi sau alte componente informatice cu caracter potential daunator, ca nu contine erori, omisiuni, defectiuni, intarzieri sau intreruperi in operare sau transmitere, caderi de linie sau orice alti factori similari. Utilizatorul foloseste site-ul pe riscul propriu, equitana.ro fiind liber de orice raspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizarii informatiilor de pe site. Equitana Horse Shop S.R.L.. nu este raspunzatoare de erorile sau omisiunile care pot interveni in redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

Equitana Horse Shop S.R.L. nu isi asuma responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site-ul equitana.ro, acestea fiind puse la dispozitia Equitana Horse Shop S.R.L.  de catre furnizori.

Informatiile incluse pe equitana.ro au caracter informativ si sunt puse la dispozitie cu buna credinta, din surse pe care Vanzatorul le considera de incredere. In cazul in care vreunul dintre articolele publicate sau orice alta informatie intra sub incidenta Legii privind dreptul de autor si drepturile conexe, Utilizatorul este rugat sa aduca acest fapt la cunostinta Vanzatorului la adresa office@equitana.ro, pentru a putea fi luate masurile legale necesare.

equitana.ro isi rezerva dreptul de a anula Comenzile pentru Produse si Servicii care sunt afisate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezinta preturi evident eronate/derizorii pentru produse (preturi pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumparator cu un nivel mediu de pregatire).

equitana.ro, in calitate de organizator al campaniilor promotionale, nu isi asuma raspunderea pentru pierderile sau deteriorarile voucherului campaniei, nu este responsabila pentru voucherele falsificate sau deteriorate si isi rezerva dreptul de a anula voucherul utilizat la achizitie ori de a scadea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, in cazul returnarii conform legii, a unui produs participant in campania respectiva.

Orice link-uri catre alte site-uri sunt oferite numai in scopul unei accesibilitati sporite a informatiilor, iar equitana.ro nu isi asuma nici o responsabilitate sau raspundere pentru continutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

În vederea înregistrării ca Utilizator, creării unui cont, plasării unei comenzi, încheierii și executării unui contract între Vânzător și Client, Equitana Horse Shop S.R.L va proceda la prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului/ Clientului.

Equitana Horse Shop S.R.L aplică în prelucrarea  datelor cu caracter personal măsuri tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

4.1. Categoriile de date cu caracter personal care urmează să fie prelucrate

Equitana Horse Shop S.R.L colectează datele cu caracter personal direct de la persoana vizată, după cum urmează:

În cazul creării unui cont în vederea înregistrării ca Utilizator este nevoie de transmiterea datelor cu caracter personal reprezentate de adresa de e-mail, numele și prenumele și parolă.

În cadrul paginii personale (Contul meu), din platforma equitana.ro, utilizatorul/clientul are posibilitatea de a adăuga informații suplimentare, precum: număr de telefon mobil, număr de telefon fix, adresa de livrare.

În cazul plasării unei comenzi, pe lângă datele cu caracter personal mai sus menționate utilizatorul/clientul va furniza și informații legate de detalii de facturare și metodă de plată.

Refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea onorarii Comenzilor.

4.2. Scopul și temeiul prelucrării datelor cu caracter personal

 1. Prestarea serviciilor prin intermediul platformei equitana.ro, respectiv:
 2. a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei equiatana.ro;
 3. b) Prelucrarea comenzilor, expedierea și facturarea acestora;
 4. c) Soluționarea problemelor de orice natură referitoarea la comenzi și/sau la bunurile achiziționate, care fac obiectul acestora;
 5. d) Returnarea produselor conform prevederilor legale și ale prezentelor termeni și condiții;
 1. e) Rambursarea contravalorii produselor conform dispozițiilor legale;
 2. f) Asigurarea de servicii suport referitor la comenzi, bunuri și servicii;

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile enunțate mai sus este necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Vânzător și Client, respectiv în vederea îndeplinirii unor cerințe legale impuse de legislația aplicabilă fiscală și contabilă.

 1. Îmbunătățirea serviciilor oferite

În acest scop equitana.ro poate utiliza anumite date cu caracter personal în vederea creării unor baze de date, analize statistice cu privire la clientela, la comportamentul acesteia, în temeiul interesului legitim al societății.

 1. Apărarea intereselor legitimie și interesului public major, prin prevenirea si detectarea savârșirii de fraude si infracțiuni, măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei equitana.ro față de atacuri cibernetice și măsuri de gestionare a diverselor alte riscuri.

4.3. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Ca regulă generală, datele cu caracter personal sunt stocate pe durata existenței unui cont în platforma equitana.ro. Utilizatorul/Clientul poate solicita în orice moment ștergerea anumitor informații și/sau închiderea contului, sub rezerva păstrării anumitor informații, inclusiv ulterior închiderii contului, pe care legislația aplicabilă sau interesele legitime ale societății o impun.

4.4. Transferul datelor cu caracter personal

Societatea  isi rezerva dreptul de a transfera datele cu caracter personal ale utilizatorilor, in masura în care acest lucru este necesar sau constituie o obligatie legala, urmatoarelor categorii de destinatari: parteneri contractuali, servicii de curierat, companii ce ofera servicii de arhivare, companii ce ofera servicii IT, furnizori de produse software sau hardware, companii de studii de piata, companii de marketing, autoritati publice,  instante de judecata precum și autoritati competente saa cerceteze savarsirea de fapte penale. Ca regula generala, destinatarii datelor cu caracter personal transferate nu vor avea drept de interventie, copiere, stergere sau transmitere a datelor.

In cazul transferului datelor cu caracter personal catre un tert, societatea se va asigura asupra respectarii de catre destinatari a dispozitiilor legale cu privire la garantarea securitatii datelor cu caracter personal.

În prezent, datele cu caracter personal sunt prelucrate și stocate pe teritoriul României. Cu toate acestea, în cazul transferării anumitor date cu caracter personal către entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, societatea va lua măsuri pentru a se asigura că transferul internațional al datelor cu caracter personal nu lezează drepturile și interesele persoanelor vizate, fiind protejat prin angajamente contractuale și alte garanții reglementate de legislația în vigoare.

4.5.  Drepturile utilizatorilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu legislația aplicabila, utilizatorii/clienții beneficiaza de următoarele drepturi:

Dreptul de acces: Dreptul de a obtine confirmarea de la Societate ca datele cu caracter personal ale utilizatorului sunt prelucrate de aceasta, precum si informatii privind specificul prelucrarii precum: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor cu caracter personal, perioada de stocare, transferul acestora în strainatate, dreptul de a depune o plangere în fata autoritatii de supraveghere, etc.

Dreptul la rectificare: Posibilitatea de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal, cu conditia să fie respectate cerintele legale aplicabile. In eventualitatea unor erori, dupa notificare, Societatea va proceda la corectarea/completarea de indata a datelor cu caracter personal.

Dreptul la stergere: In anumite cazuri, posibilitatea de a solicita stergerea datelor cu caracter personal: in cazul in care acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care s-au  colectat și prelucrat; in cazul retragerii consimtamantului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si fara a exista alt temei legal pentru prelucrarea acestora etc. In anumite cazuri, Societatea poate refuza solicitarea de stergere a datelor cu caracter personale, de exemplu in situatia in care prelucrarea acestora este necesara pentru respectarea unei obligatii legale sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Restricționarea prelucrarii: Utilizatorii pot solicita restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal in cazul în care se contesta corectitudinea acestora, pentru perioada necesara verificarii exactitatii datelor in cauza; in cazul in care prelucrarea este ilegala, si utilizatorul se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand restrictionarea utilizarii lor; in cazul in care utilizatorul s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale Societatii, ca operator prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor: In masura in care datele cu caracter personal sunt prelucrate in baza consimtamantului utilizatorului sau pentru executarea contractului si prelucrarea se face prin mijloace automate, utilizatorul are dreptul ca datele sale cu caracter personal sa ii fie furnizate intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date cu caracter personal altui operator.

Dreptul la opozitie: In anumite situatii, in cazul in care Societatea  prelucreaza datele cu caracter personal ale utilizatorului pe baza unui interes legitim, acesta are dreptul  de a se opune prelucrarii datelor sale cu caracter personal de catre Societate. In caz de opozitie nejustificata, Societatea este indreptatita sa prelucreze in continuare datele cu caracter personal.

Dreptul de a se opune primirii de mesaje comerciale: Utilizatorul se poate opune prelucrarii datelor sale cu caracter personal in scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Revocarea consimtamantului: In situatia in care prelucrarea datelor cu caracter personal are ca si temei consimtamantul utilizatorului, acest consimtamant poate fi revocat oricand, fara insa a afecta legalitatea prelucrarii bazate pe consimtamantul exprimat inainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale: Daca sunt respectate dispozitiile legale aplicabile, utilizatorul are dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privinta sa sau il afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

Dreptul de a se adresa autoritatii de supraveghere: Utilizatorul are dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) in legatura cu orice incalcare a drepturilor sale privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

4.6. Contact

In cazul in care utilizatorii/clientii au intrebari/nelamuriri/plangeri cu privire la exercitarea drepturilor, referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne pot contacta la adresa de email: office@equitana.ro.

 1. Inregistrarea ca Utilizator

Pentru crearea unui cont pe site-ul equitana.ro, Utilizatorul este obligat sa foloseasca o adresa de e-mail valida. equitana.ro poate refuza cererea de inregistrare in situatiile in care constata ca a utilizat informatii neconforme cu realitatea sau foloseste serviciile intr-un mod neconform cu uzantele normale.

 1. Pretul

Pretul final platit de Client este format din pretul produsului + cheltuielile de expeditie si/sau incasare aferente. Preturile de livrare sunt detaliate pe site.

Toate preturile aferente produselor si serviciilor comercializate prin intermediul site-ului equitana.ro sunt exprimate in Lei si contin T.V.A., in procent de 19% și 9%, după caz.

 1. Comanda

Pentru a activa serviciul „Plaseaza comanda”, Utilizatorul trebuie sa seteze detaliile preferate de Comanda (detalii de facturare) in contul de Utilizator, iar aceste setari vor fi retinute si folosite pentru fiecare Comanda. Aceste setari pot fi modificate oricand.

Prin finalizarea Comenzii Clientul garanteaza ca toate datele furnizate sunt reale si corecte, in caz contrar ar putea suporta consecintele acestor erori (Comanda intarziata, transmisa gresit etc).

equitana.ro nu poate fi tras la raspundere pentru informatii introduse eronat, din care pot decurge intarzieri de livrare. In acest context, toate taxele de transport efectuate in vederea reexpedierii Comenzii vor cadea in sarcina Clientului.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declara de acord ca un reprezentant equitana.ro sa il contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de catre Parti (e-mail/telefon) pentru confirmarea personala a Comenzii.

(Acest e-mail este doar o confirmare de primire a solicitării de comandă din partea dvs. Contractul dvs. de a cumpăra aceste produse nu este încheiat complet până când nu vom trimite un e-mail care vă anunță că produsele au fost expediate.)

equitana.ro poate refuza o Comanda in urma unei notificari prealabile adresate Clientului, fara a exista obligatii intre parti si fara ca o parte sa poata pretinde daune, pentru urmatoarele situatii:

 • esuarea / invalidarea tranzactiei online;
 • neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Clientului / a tranzactiei;
 • date incomplete sau incorecte ale Clientului;
 • activitatea Clientului poate produce daune site-ului equitana.ro /partenerilor;
 • livrari consecutiv esuate;
 • alte motive obiective: in cazul in care Clientul nu garanteaza ca modul de plata este valid si ca nu este obtinut printr-o metoda frauduloasa sau exista suspiciuni cu privire la modalitatea de plata.

Chiar daca a luat toate masurile pentru ca informatia prezentata pe acest site sa fie exacta si corecta, equitana.ro nu poate fi raspunzatoare de inexactitati care pot aparea in completarea de catre Client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactitatii, completitudinii si utilitatii informatiilor furnizate in cadrul formularelor disponibile pe acest site.

In anumite situatii si pentru motive justificate, equitana.ro isi rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor si/sau Serviciilor din Comanda. In aceste situatii equitana.ro va anunta Clientul la adresa de e-mail sau la numarul de telefon puse la dispozitia Vanzatorului la efectuarea Comenzii si va returna suma achitata.

Contractul se considera incheiat intre Client si equitana.ro in momentul primirii de catre Client de la equitana.ro, prin intermediul postei electronice si/sau SMS a notificarii de expediere a Comenzii.

In cazul in care un Bun si/sau Serviciu comandat de catre Client nu poate fi livrat de catre Equitana.ro, ne obligam sa informam Clientul asupra acestui fapt si sa returnam in contul Clientului contravaloarea Bunului si/sau Serviciului, in termen de maxim 14 zile de la data la care Equitana.ro a luat la cunostinta acest fapt sau de la data la care Clientul si-a exprimat in mod expres intentia de reziliere a Contractului.

 1. Facturare – plati

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Client o factura pentru Produsele si Serviciile livrate, obligatia Clientului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

Plata se poate face online (card) sau ramburs.

 1. Garantia

Pentru produsele achizitionate din magazinul online equitana.ro se asigura garantie in conformitate cu Certificatul de garantie aferent fiecarui produs. Persoana juridica ce asigura garantia este cea mentionata pe Certificatul de garantie al produsului.

Pentru a beneficia de garantie, Clientul are urmatoarele obligatii:

 • produsul sa fi fost cumparat de la equitana.ro si folosit numai in scopul pentru care a fost conceput;
 • sa respecte instructiunile de folosire si sa utilizeze produsul conform instructiunilor impuse de producator;
 • sa pastreze certificatul de garantie si documentul fiscal cu care a cumparat produsul;
 • sa pastreze ambalajul original si toate accesoriile care au venit in acesta, si sa le livreze impreuna cu produsul in garantie.

Locul prezentarii pentru a putea beneficia de garantie este cel specificat pe Certificatul de garantie. In afara cazului in care este specificat altfel, costul transportului este suportat de Client. Cauze de pierdere a garantiei produselor:

 • avarii sau deteriorari mecanice; expunere excesiva la radiatii solare; modificari ale produsului;
 • defectarea produsa ca urmare a nerespectarii instructiunilor de utilizare, transport, manipulare si instalare prevazute in manualul de utilizare;
 • deteriorarea mecanica provocata prin lovire;

equitana.ro nu ofera garantii Clientilor:

 • in cazul in care produsul achizitionat nu este potrivit cerintelor sau asteptarilor Clientilor;
 • dupa expirarea perioadei pentru care Vanzatorul ofera garantie produsului;
 • in cazul in care inlocuirea produselor sau a componentelor neconforme este imposibil de asigurat, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

Toate celelalte prevederi cuprinse in legislatia in vigoare, referitoare la garantarea produselor vandute, sunt valabile. Drepturile Clientilor sunt cele prevazute in legislatia in domeniu. Garantia nu se extinde asupra eventualelor daune cauzate de folosirea produsului.

 1. Livrarea

Data estimata de livrare poate varia in functie de produs, si este afisata in pagina produsului, in pagina de Comanda precum si in e-mailul sau telefonul de confirmare a Comenzii.

Pentru toate categoriile de produse, termenul maxim de livrare este de 30 de zile de la data confirmarii Comenzii.

Pentru produsele aflate in stoc, livrarea se va face conform optiunii Clientului, prin Curier sau ridicare personala (optiuni disponibile in pagina de finalizare a comenzii). Intre inregistrarea Comenzii si preluarea acesteia de catre Curier exista un interval de 12-24 ore. Orice intarziere suplimentara va fi comunicata Clientului si se va agrea cu acesta un nou termen de livrare care nu va putea depasi termenul maxim prevazut mai sus.

Atentie! Din cauza timpului foarte scurt de procesare a Comenzilor, este imposibila operarea de modificari asupra Comenzilor deja plasate.

In cazul in care produsele sunt indisponibile (inclusiv in cazul in care pretul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificari ulterioare confirmarii Comenzii), Equitana Horse Shop S.R.L. va informa Clientul despre indisponibilitate iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate in termen de 14 zile. Clientul poate confirma modificarile intervenite cu privire la pretul sau caracteristicile produselor, modificand astfel Comanda initiala, iar Equitana Horse Shop S.R.L. va livra produsele conform Comenzii astfel modificate.

Pentru produsele care nu se afla in stoc, Clientul este de acord ca Equitana Horse Shop S.R.L. sa livreze un produs cu calitati si pret echivalente cu cele solicitate.

In cazul in care Clientul plaseaza o Comanda care contine produse de la furnizori diferiti din punctul de vedere al livrarii, acestea vor fi considerate colete diferite si vor fi evidentiate ca atare pe site in pagina de Comanda. Acestea au termene diferite de livrare. Taxa de transport se aplica pentru fiecare colet in parte.

In cazul comenzilor cu ridicare personala, achitate online, este necesar ca persoana care va prelua coletul sa prezinte la punctul de ridicare un act de identitate al persoanei care a inregistrat comanda.

10.1 Conditii de livrare

La solicitarea equitana.ro sau a Curierului, Clientul va face dovada identitatii sale, daca e necesar prin una sau mai multe acte emise de autoritati oficiale si va comunica numarul de Comanda atribuit de catre Vanzator.

In cazul in care Clientul se afla in imposibilitatea receptionarii Comenzii in mod personal, Comanda va fi lasata la adresa precizata doar unei persoane cu varsta mai mare de 18 ani si doar in cazul comunicarii catre Curier, a numarului Comenzii.

Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorata daca Clientul nu indeplineste conditiile de mai sus.

Clientul va fi contactat telefonic de catre Curier in prealabil pentru a obtine confirmarea prezentei acestuia la adresa si ora selectate in momentul validarii Comenzii pe site.

Clientul se obliga sa fie prezent la adresa de livrare indicata, in intervalul orar selectat, in caz contrar acesta va supora taxa de transport aferenta unei posibile noi livrari. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectarii, doar cu acordul Curierului.

Livrarea se considera a fi indeplinita de catre equitana.ro, la momentul predarii produselor Comandate catre Client la adresa selectata de acesta la momentul plasarii Comenzii.

10.2 Receptia produselor

Clientul se obliga sa semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de catre Curier la livrarea produselor comandate, la care este anexat si bonul fiscal ce contine toate informatiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, pret). Deasemenea, Clientul va verifica daca produsele sunt deteriorate sau daca exista lipsuri, iar eventualele probleme vor fi mentionate in mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate in considerare.

Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaste primirea in bune conditii si in totalitate a produselor Comandate.

 1. Dreptul de retragere

11.1 In conformitate cu Ordonanta de Urgenta Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Clientul are urmaroarele drepturi si obligatii referitoare la retragerea din contractul incheiat la distanta:

Clientul are dreptul  ca, inainte de expirarea perioadei de retragere,  sa se retraga din contract, fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta alte costuri decat cele prevazute la art.13 alin.(3) si art.14 din O.U.G Nr.34/2014, in termen de 14 zile incepand de la ziua in care intra in posesia fizica a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de Client.

Clientul se obliga sa returneze doar acele produse care sunt in aceeasi stare in care au fost livrate (in ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte si documentele care l-au insotit). Nu se accepta pentru returnare produsele care prezinta modificari fizice, lovituri, ciobiri, zgarieturi, socuri, urme de folosire excesiva si/sau interventii neautorizate etc.

Equitana.ro va rambursa Clientului contravaloarea produsului in maxim 14 (paisprezece) zile de la data informarii facute de catre Client catre Equitana.ro in ceea ce priveste decizia de retragere din contract.

Equitana.ro va putea amana rambursarea contravalorii produsului pana la primirea produsului vandut sau pana la primirea unei dovezi conform careia acesta a fost expediat.

Conform legii sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

 • contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vanzator;
 • furnizarea de Bunuri si/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vanzatorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 • furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumparator sau personalizate în mod clar;
 • furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 • furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumparator;
 • furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 • contractele în cazul cărora Clientul a solicitat în mod special Vanzatorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vanzatorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumparator sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;

11.2 Exercitarea dreptului de retragere

In cazul in care Clientul solicita retragerea din Contract in cadrul termenului legal de retragere din contract, in cazul in care Comanda este achitata,  Equitana.ro se obliga sa returneze suma in maxim 14 (paisprezece) zile de la data informarii de catre Client in ceea ce priveste deciziei sa de retragere din Contract.  Suma va fi returnata dupa cum urmeaza:

 1. pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire in contul din care a fost efectuata plata;
 2. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar;
 3. Clientul va informa equitana.ro in ceea ce priveste intentia sa de retragere din contract pe adresa de mail: office@equitana.ro
 1. Forta majora

Niciuna dintre partile contractuale nu poate fi trasa la raspundere pentru neexecutarea (total/partial) sau executarea cu intarziere a obligatiilor sale, daca acestea au fost cauzate de forta majora. Partile isi vor aduce la cunostita de indata cazul de forta majora si vor lua toate masurile necesare in vederea limitarii consecintelor evenimentului.

Daca in termen de 15 zile evenimentul de forta majora nu inceteaza, partile au dreptul de a denunta unilateral contractul fara pretinderea de daune-interese.

Forta majora va fi probata conform legii.

 1. Confidentialitate

13.1 Equitana.ro va pastra confidentialitatea informatiilor de orice natura pe care le furnizati. Dezvaluirea informatiilor furnizate se va putea face doar in conditiile mentionate in prezentul Document.

13.2  Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiti Vanzatorului acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Vanzatorul sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste informatii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis.  Equitana.ro nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.

13.3. Prin inscrierea in baza de date a Vanzatorului, Clientul isi ofera consimtamantul expres, in limitele legislatiei in vigoare, de a fi contactat de catre terti, parteneri ai Vanzatorului: furnizori de servicii de marketing, alti furnizori de servicii in vederea indeplinirii obiectului Contractului incheiat intre Cumparator si Vanzator, precum si de agentii de stat, guvernamentale, atunci cand legislatia specifica prevede acest lucru; cat si de alte companii cu care Vanzatorul poate dezvolta programe comune de ofertare pe piata a Bunurilor si/sau a Serviciilor, etc.

 1. Solutionarea conflictelor. Legea aplicabila

Contractul va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legea romana. Orice conflict aparut intre equitana.ro si Clienti va fi rezolvat pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru nu este posibil, prima cale de solutionare este medierea, in conditiile legii, iar daca aceasta esueaza se apeleaza la instantele romanesti competente de la domiciliul Vanzatorului.

 1. Frauda

Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat si care expira dupa o perioada predefinita, pentru a putea beneficia de promotii sau oferte, sau orice comportament fraudulos in masura sa afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisa si va fi considerata o tentativa de frauda. Proprietarul site-ului equitana.ro isi rezerva dreptul de a suspenda conturile astfel create si de a retrage beneficiile aferente promotiilor sau ofertelor in curs, de a anula contul fara preaviz, instiintare, alte formalitati sau despagubiri.

Orice tentativa de frauda sau orice frauda (cum ar fi dar fara a se limita la: accesarea datelor Clientilor equitana.ro, alterarea continutului site-ului, incercarea de afectare a performantelor serverelor equitana.ro, deturnarea continutului livrarilor catre terti etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

 1. Dispozitii finale

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.